Nieuwsbrief juni 2016

Datum

28 juni 2016

Beste deelnemer aan onze pensioenregeling,

 

Hierbij ontvangt u weer onze nieuwsbrief. Er staat een belangrijke oproep in voor nieuwe bestuurders en nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan. Graag uw aandacht hiervoor.

 

Financiële positie pensioenfonds

Ons Pensioenfonds beheert uw pensioengeld. Het bestuur van het fonds zorgt er zo goed mogelijk voor dat er genoeg geld is om in de toekomst alle pensioenen uit te keren. Dit berekenen we maandelijks.


De dekkingsgraad eind mei was 95,5%. De beleidsdekkingsgraad 98,8%. Dit betekent dat we op dit moment te weinig geld hebben om alle pensioenen in de toekomst uit te betalen. Als dit de komende periode niet beter wordt, moeten we kijken welke concrete maatregelen we vanaf 2017 moeten treffen.


De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds heeft ten opzichte van de pensioenen die moeten worden uitgekeerd. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er precies genoeg geld is om alle pensioenen uit te betalen, een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% dat er een kleine reserve is van 5%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.


De dekkingsgraden kunt u zien op onze website www.pensioenfondseriks.nl.

 

Veranderingen in het bestuur

Ons Pensioenfonds heeft een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers namens de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. In de vorige nieuwsbrief hebben we een aantal bestuurswisselingen aangekondigd. Inmiddels kunnen we als volgt berichten:

 

  • Paulien Siegman is sinds 23 mei 2016 voorzitter namens werkgever (was vacature)
  • Kees Karhof wordt voorgedragen bij DNB als vertegenwoordiger, namens pensioengerechtigden (vervangt Frans Koolbergen)
  • Het mandaat van Joep van der Varst namens de deelnemers wordt verlengd.

 

Per 23 mei 2016 is Paulien Siegman benoemd in het bestuur als voorzitter. De werkgever heeft haar voorgedragen. In de volgende paragraaf stelt zij zich aan u voor.


Frans Koolbergen zal in het najaar uit het bestuur gaan en lid worden van het Verantwoordingsorgaan (VO). Hij vertegenwoordigt de pensioengerechtigden. Frans neemt het stokje over van Bert Hagelen, die uit het VO gaat. Het bestuur is van plan Kees Karhof als nieuwe bestuurder te benoemen. Hij is de enige kandidaat namens de pensioen-gerechtigden.


De zittingstermijn in het bestuur van Joep van der Varst eindigt op 1 juli aanstaande. Joep zit in het bestuur namens de deelnemers. De gemeenschappelijke ondernemingsraad (gOR) heeft Joep voorgedragen om nog een termijn zitting te nemen in het bestuur.

 

Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan is een soort OR van ons Pensioenfonds. Het bestuur moet aan dit orgaan jaarlijks verantwoording afleggen en het heeft een aantal adviesrechten. In het VO zitten vertegenwoordigers namens de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. Het VO komt ca. 4 keer per jaar bij elkaar.


Bert Hagelen stapt per direct om privé (leeftijds-) redenen uit het VO. Hij vertegenwoordigde de pensioengerechtigden en zal door Frans Koolbergen opgevolgd worden. Johan Vredenburg zal rond de jaarwisseling 2016/2017 met pensioen gaan. Daarom gaat hij op 30 september 2016 uit het VO. Johan vertegenwoordigt de werknemers.

 

Geïnteresseerden gezocht!

We moeten dus dringend op zoek naar nieuwe kandidaten voor het VO die Johan Vredenburg kunnen opvolgen. Kandidaten die werknemer zijn. En op termijn hebben we – eveneens vanuit de werknemers - een opvolger voor Joep van der Varst in het pensioenfondsbestuur nodig.

 

Is dit iets voor u?

Best een lastige vraag, want wat wij als bestuur en VO allemaal doen en hoeveel tijd het kost, is meestal niet zo bekend.


Meer informatie vindt u op de website van het pensioenfonds (www.pensioenfondseriks.nl).


Samen kunnen we dan in kaart brengen of een rol in het bestuur of het VO van ons fonds een passende uitdaging kan zijn.

 

De nieuwe voorzitter stelt zich voor.

Mijn naam is Paulien Siegman. Ik ben door de werkgever gevraagd om voorzitter van het ERIKS Pensioenfonds te worden. Dat doe ik graag. Omdat ik een buitenstaander ben, namelijk niet werkzaam bij ERIKS, stel ik mij zelf voor.


Ik ben mijn hele werkzame leven al bezig met pensioenen. Eerst al pensioenadvocaat en daarna als pensioenadviseur. Daarbij ben ik al eerder een aantal jaren pensioenfondsbestuurder geweest. Ook zit ik in 2 raden van toezicht van pensioenfondsen. En heb ik in een VO van een pensioenfonds gezeten. Ik ken de pensioenfondsenwereld dus goed.


Voor de komende periode zie ik verschillende uitdagingen voor ons Pensioenfonds. Natuurlijk de financiële positie: op dit moment is er een tekort. Daarnaast vind ik een goede communicatie over de pensioenregeling belangrijk; pensioen is een belangrijke, maar ingewikkelde, arbeidsvoorwaarde. Om u, als buitenstaander, beter te leren kennen, maar ook om meer over de pensioenregeling uit te leggen, zal het bestuur actie ondernemen.


Via onze website www.pensioenfondseriks.nl en dit soort nieuwsbrieven blijven wij u regelmatig informeren.


Laat u het ons weten als u een vraag heeft? Via pensioenfonds@eriks.com of 072-574 58 75 of een persoonlijk gesprek beantwoorden wij graag uw pensioenvragen.

 

Huidige bestuurssamenstelling

Namens de werkgever
Voorzitter: Paulien Siegman (47), extern bestuurder
Bestuurslid: Frans Vollering (50), CFO, ERIKS North America


Namens de deelnemers
Bestuurslid: Henk van den Heuvel (53), Business Analist, ERIKS bv
Bestuurslid: Joep van der Varst (60), Manager Quality, Safety & Sustainability, ERIKS bv


Namens de pensioengerechtigden
Secretaris: Frans Koolbergen (69), gepensioneerd

 

Juni 2016
Bestuur Stichting Pensioenfonds ERIKS