We gaan scheiden. Wat nu?

Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, krijgen wij deze informatie door via het Register Persoonsgegevens. Als u op dat moment met uw ex-partner geen afspraken maakt over uw pensioenaanspraken, dan reserveren wij standaard voor uw ex-partner:

  • het gedurende het huwelijk opgebouwde partnerpensioen
  • De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen

In principe dient u vanaf het moment dat u met pensioen gaat, de helft van uw pensioen aan uw ex-partner te betalen. Omdat is geen prettige situatie kan zijn, kan SPE vanaf uw pensioendatum bij iedere betaling, de helft aan uw ex-partner overmaken. Dit doen wij alleen als u binnen 2 jaar na uw scheiding, dit aanvraagt bij ons. Dit doet u door middel van dit formulier.

Als u expliciete (andere) afspraken over de verdeling van het pensioen hebt gemaakt (bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant), dan ontvangen wij graag een afschrift van deze afspraken.

Als u samenwoonde en uit elkaar gaat, geldt ook dat wij ten behoeve van uw ex-partner een deel van het partnerpensioen afsplitsen. Er geldt echter geen wettelijke verdeling van het ouderdomspensioen. Dit betekent niet dat u geen afspraken kunt maken over de verdeling. U kunt deze afspraken maken in bijvoorbeeld uw samenlevingsovereenkomst (op voorhand al) of in een overeenkomst met het oog op de beëindiging van uw samenwonen. Als u afspraken hebt gemaakt, kunnen wij deze voor u uitvoeren als deze aan de wet voldoen. Als u geen afspraken hebt gemaakt, blijft uw ouderdomspensioen volledig voor u gereserveerd.

U kunt het formulier voor de melding van uw scheiding en de overige documenten digitaal aan ons toesturen.

Andere vragen

Stel een vraag

Vraag niet gevonden