Waarom staat mijn partner niet op mijn UPO?

Dit kan een aantal redenen hebben.

1. U hebt uw partner niet aangemeld. Om in aanmerking te komen voor een uitkering van het partnerpensioen bij uw overlijden, moet uw partner bij SPE zijn aangemeld. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, ontvangen wij deze informatie automatisch via het Register Persoonsgegevens. Als samenwoont, dient u contact met ons op te nemen.

2. U woont samen en hebt uw partner recent pas aangemeld bij SPE. Hebt u bevestiging van de verwerking van de aanmelding gekregen? In dat geval staat uw partner volgend jaar wel op het UPO. Hebt u de bevestiging niet gekregen? Neemt u dan contact met ons op.

3. U bent getrouwd, hebt een geregistreerd partnerschap of woont samen en hebt u partner aangemeld. Dan is er mogelijk een fout in onze administratie. Neemt u in dat geval s.v.p. contact met ons op.

Andere vragen

Stel een vraag

Vraag niet gevonden