Pensioen 1-2-3 LAAG 1

Welkom bij Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE). Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1,2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 2 en 3 vinden op deze website of opvragen bij onze pensioendesk, tel. 030 - 369 0171 of e-mail pensioenfonds@eriks.com.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen.jpg

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Overlijden

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt.

arbeidsongeschiktheid.jpeg

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

Pensioenregeling

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

overlijden_kruis.jpg

Als u overlijdt terwijl u niet meer in dienst bent, is er geen ANW hiaatverzekering meer.
 

arbeidsongeschiktheid_kruis.jpg

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?

3 manieren pensioen

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen bij SPE. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Middelloon

Als u in dienst bent bij ERIKS en deelneemt aan de pensioenregeling uitgevoerd door SPE, bouwt u ieder jaar een stukje van uw pensioen op. Als de premie op enig moment onvoldoende blijkt, kan het jaarlijkse stukje pensioenopbouw verkleind worden. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Die regeling heet een middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie.

Opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Over € 16.314 bouwt u in 2019 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u van vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Het drempelbedrag wordt jaarlijks aangepast. Over het bruto loon min het drempelbedrag bouwt u momenteel jaarlijks 1,60% aan pensioen op.

premie.jpg

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betaalt u ongeveer 20% van de premie en uw werkgever ongeveer 80%. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

   Verandering van baan     

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

            

Pensioen vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik dan op de pensioenvergelijker.

Extra pensioen opbouwen

Wilt u extra pensioen opbouwen? Kijk voor de mogelijkheden in laag 2.

Aparte pensioenregeling

U bouwt pensioen op over het salaris tot € 107.593 (niveau 2019). Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan de netto pensioenregeling via de werkgever.

eerder--later-met-pensioen.jpeg

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u dit 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Hoe zeker is uw pensioen?

Risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 •  Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
Pensioen mee te laten groeien

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

JaarIndexatieStijging van de prijzen
20140,0%0,88%
20150,0%0,60%
20160,0%0,07%
20170,0%1,45%
20180,0%1,88%

Pensioen tekort

Als we een tekort hebben, nemen we – indien nodig - één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
 • Uw premie gaat omhoog.
 • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. In 2011 verlaagden wij de pensioenen met 2,5% en in 2013 met 4,0%.

Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

SPE maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie en uitbesteding;
 • Kosten om het vermogen te beheren;
 • Kosten voor advies en toezicht (DNB, AFM, accountant, actuaris).

Wanneer moet u in actie komen?

Andere baan

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

als-u-arbeidsongeschikt-wordt.jpeg

Als u arbeidsongeschikt wordt.

als-u-gaat-trouwen-of-een-geregistreerd-partnerschap-aangaat.jpeg

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

als-u-gaat-scheiden-of-uw-geregistreerd-partnerschap-beindigt.jpeg

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

als-u-verhuist-naar-het-buitenland.jpeg

Als u verhuist naar het buitenland.

als-u-werkloos-wordt.jpeg

Als u werkloos wordt.

 

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

Administrateur RiskCo: 040 - 2653861 / pensioen.eriks@riskcoadministrations.com
Of
Pensioendesk: 030 - 369 0171 / pensioenfonds@eriks.com