Pensioenreglement 2021

ArtikelTitelPagDownload
1.Definities3(222kB)
2.Deelnemerschap8(204kB)
3.Aanspraken8(217kB)
4.Deelnemersjaren9(196kB)
5.Pensioengrondslag9(192kB)
6a.Basispensioenregeling9(203kB)
6b.Pensioenrichtleeftijd11(204kB)
7.Regeling partnerpensioen en wezenpensioen12(220kB)
8.Koopkrachtvastheid16(191kB)
9.Afkoop16(206kB)
10.Waardeoverdracht18(194kB)
11.Uitbetaling19(191kB)
12.Verzekering19(191kB)
13.Financiering19(203kB)
14.Beëindiging van het dienstverband voor de pensioendatum20(194kB)
15.Voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid20(207kB)
16.Wijziging pensioenreglement22(205kB)
17.Bijzonder partnerpensioen22(205kB)
18.Verevening van ouderdomspensioen23(203kB)
19.Algemene bepalingen inzake (bijzonder) partnerpensioen en ouderdomspensioen24(195kB)
20.Informatieverplichting van de stichting24(213kB)
21.Onvoorziene gevallen27(194kB)
22.Algemene bepalingen27(202kB)
23.Overgangsbepalingen per 1 januari 200328(204kB)
24.Overgangsbepalingen per 1 januari 200628(197kB)
25.Overgangsbepalingen per 1 januari 200828(200kB)
26.Overgangsbepaling opbouwpercentage28(207kB)
27.Overige bepalingen28(202kB)
28.Ingangsdatum32(190kB)
 Bijlagen33-38(1381kB)