Pensioenreglement 2019 (1 januari 2019)

ArtikelTitelPagDownload
1.Definities2(222kB)
2.Deelnemerschap6(204kB)
3.Aanspraken6(217kB)
4.Deelnemerstijd7(196kB)
5.Pensioengrondslag8(192kB)
6a.Basispensioenregeling8(203kB)
6b.Pensioenrichtleeftijd9(204kB)
7.Regeling partnerpensioen en wezenpensioen10(220kB)
8.Koopkrachtvastheid13(191kB)
9.Afkoop14(206kB)
10.Waardeoverdracht16(194kB)
11.Uitbetaling17(191kB)
12.Verzekering17(191kB)
13.Financiering17(203kB)
14.Beëindiging van het dienstverband voor de pensioendatum18(194kB)
15.Voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid19(207kB)
16.Wijziging pensioenreglement20(205kB)
17.Bijzonder partnerpensioen20(205kB)
18.Verevening van ouderdomspensioen21(203kB)
19.Algemene bepalingen inzake (bijzonder) partnerpensioen en ouderdomspensioen22(195kB)
20.Informatieverplichting van de stichting22(213kB)
21.Onvoorziene gevallen25(194kB)
22.Algemene bepalingen25(202kB)
23.Overgangsbepalingen per 1 januari 200326(204kB)
24.Overgangsbepalingen per 1 januari 200627(197kB)
25.Overgangsbepalingen per 1 januari 200828(200kB)
26.Overgangsbepaling opbouwpercentage28(207kB)
27.Overgangsbepaling pensioenrichtleeftijd29(202kB)
28.Ingangsdatum30(190kB)
 Bijlagen31-37(1381kB)