Pensioenreglement 2018

ArtikelTitelPag.Download
1.Definities2-6(158kB)
2.Deelnemerschap6(142kB)
3.Aanspraken6-7(38kB)
4.Deelnemerstijd7(105kB)
5.Pensioengrondslag8(102kB)
6a.Basispensioenregeling8-9(106kB)
6b.Pensioenrichtleeftijd9-10(43kB)
7.Regeling partnerpensioen en wezenpensioen10-13(46kB)
8.Koopkrachtvastheid13(38kB)
9.Afkoop14-16(45kB)
10.Waardeoverdracht16(38kB)
11.Uitbetaling17(38kB)
12.Verzekering17(38kB)
13.Financiering17-18(101kB)
14.Beëindiging van het dienstverband voor de pensioendatum18(37kB)
15.Voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid19-20(42kB)
16.Wijziging pensioenreglement20(39kB)
17.Bijzonder partnerpensioen20-21(42kB)
18.Verevening van ouderdomspensioen21-22(39kB)
19.Algemene bepalingen inzake (bijzonder) partnerpensioen en ouderdomspensioen22(38kB)
20.Informatieverplichting van de stichting22(44kB)
20a.Informatie aan de deelnemers22-23(38kB)
20b.Informatie aan gewezen deelnemers23-24(105kB)
20c.Informatie aan pensioengerechtigden24(105kB)
20d.Informatie aan gewezen partners24-25(38kB)
20e.Informatie op verzoek25(38kB)
21.Onvoorziene gevallen25(38kB)
22.Algemene bepalingen25-26(37kB)
23.Overgangsbepalingen per 1 januari 200326-27(37kB)
24.Overgangsbepalingen per 1 januari 200627

(408kB)

25.Overgangsbepalingen per 1 januari 200828 
26.Overgangsbepaling opbouwpercentage28