Pensioenreglement 2017

ArtikelTitelPag.Download
1.Definities2-5(116kB)
2.Deelnemerschap5(100kB)
3.Aanspraken6(47kB)
4.Deelnemerstijd6-7(97kB)
5.Pensioengrondslag7(55kB)
6a.Basispensioenregeling7-8(113kB)
6b.Pensioenrichtleeftijd8-9(114kB)
7.Regeling partnerpensioen en wezenpensioen9-12(240kB)
8.Koopkrachtvastheid12(62kB)
9.Afkoop12-14(175kB)
10.Waardeoverdracht15(56kB)
11.Uitbetaling15(56kB)
12.Verzekering15(56kB)
13.Financiering16(60kB)
14.Beëindiging van het dienstverband voor de pensioendatum17(60kB)
15.Voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid17-18(113kB)
16.Wijziging pensioenreglement18(59kB)
17.Bijzonder partnerpensioen19(64kB)
18.Verevening van ouderdomspensioen19-20(40kB)
19.Algemene bepalingen inzake bijzonder partnerpensioen en ouderdomspensioen20(37kB)
20.Informatieverplichting van de stichting21-22(40kB)
21.Onvoorziene gevallen22(37kB)
22.Algemene bepalingen23(100kB)
23.Overgangsbepalingen per 1 januari 200323-24(103kB)
24.Overgangsbepalingen per 1 januari 200624-25(40kB)
25.Overgangsbepalingen per 1 januari 200825(37kB)
26.Overgangsbepaling opbouwpercentage25-26(40kB)
27.Overgangsbepaling pensioenrichtleeftijd26(37kB)
28.Ingangsdatum26(37kB)
 Bijlagen27-39(420kB)