Actuariële en bedrijfstechnische nota 2017

Download het complete bestand (224kB)

Par.TitelPag.Download
1.1Relatie pensioenfonds met werkgevers en werknemers5(14kB)
1.2Organigram6-7(38kB)
1.3Beheersingskader van de organisatie8-11(29kB)
1.4Operationele beheersingsmaatregelen12-15(34kB)
1.5Beleidsmatige beheersingsmaatregelen16(19kB)
1.6Uitbesteding van werkzaamheden17(18kB)
2.Aansluiting werkgevers en verkrijgen deelnemerschap werknemers18(18kB)
3.1Korte omschrijving van de pensioenregelingen bij het pensioenfonds19(14kB)
3.2Toeslagen op de pensioenen19(14kB)
3.3Enkele kernbegrippen20(12kB)
3.4Overzicht aanspraken bij (gewezen) deelnemerschap en vanaf pensionering21(19kB)
3.5Overzicht van de pensioensoorten in de pensioenregeling21-23(29kB)
3.6Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid23(20kB)
4.1Risico's uit aangegane verplichtingen in eigen beheer24(19kB)
4.2Reservering25-28(29kB)
4.3Premiebeleid en toeslagenbeleid28-32(40kB)
4.4Beleggingsbeleid33-37(40kB)
4.5Herverzekering37(20kB)
4.6Voorwaardelijke toeslagen binnen reservering premie- en beleggingsbeleid38(19kB)
4.7Financiële sturingsmiddelen38-39(21kB)